TURVAJA ON EESTI VANIM JA TÄNA
ÜKS JUHTIVAID PATENDIBÜROOSID

Spetsialiseerunud kaubamärkide, leiutiste, kasulike mudelite ja disainilahenduste õiguskaitsele. Aitame kaitsta Teie intellektuaalomandit üle maailma.

Me pakume teenuseid, mis katavad kogu
intellektuaalomandi õiguste spektri

Patendivolinikud

Urmas Kauler

Urmas Kauler

Eriala: Kaubamärgid, Leiutised, Tööstusdisainid

Olga Treufeldt

Olga Treufeldt

Eriala: Kaubamärgid, Leiutised, Tööstusdisainid

Riho Pikkor

Riho Pikkor

Eriala: Leiutised

Patendibüroo Turvaja OÜ

Patendibüroo TURVAJA on asutatud 1988. aastal.

VKEde fond kaubamärgi- ja disainitaotlejatele

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) üheskoos Euroopa Komisjoniga on loonud fondi väikeettevõtete toetamiseks, mille abil saavad ka Eesti ettevõtted taotleda oma kaubamärgi- ja disainitaotluste põhilõivude hüvitamist. VKEde fond „Ideas Powered for Business“ on toetuskava, mis loodi selleks, et aidata ELi väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEd) kasutada oma intellektuaalomandiõigusi.

Rahalised vahendid on piiratud ja neid antakse taotluste saabumise järjekorras.


Mida hüvitatakse?

VKEde fond on hüvitusprogramm, mis väljastab vautšereid, mida saab kasutada valitud tegevuste eest makstud tasude osaliseks katmiseks. Saadaval on kahte tüüpi vautšereid sõltuvalt asjaomasest tegevusest:

1. vautšer: 1500 eurot kasutamiseks kaubamärgi- ja disainilahenduste lõivude jaoks

2. vautšer: 750 eurot kasutamiseks patendilõivude jaoks.


Kes saavad taotleda hüvitist?

VKEde fond pakub rahalist toetust Euroopa Liidus asutatud VKEdele, kelleks on Euroopa Liidu ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei üle 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei üle 43 miljonit eurot. Taotluse võib ELis asutatud VKE nimel esitada selle omanik, töötaja või volitatud esindaja (sh patendivolinik). Toetused kantakse alati üle otse VKEdele.

Millised on hüvitise taotlemise etapid?

Esmalt tuleb täita hüvitise taotluse vorm, mille põhjal EUIPO kontrollib ettevõtte sobivust. Sobivuse korral saadab EUIPO vastu toetuse andmise otsuse. Mittesobivuse korral selgitatakse põhjuseid.

Positiivse otsuse järel tuleks 30 päeva jooksul asuda esitama kaubamärgi- ja/või disainitaotlust, kas mõnesse Euroopa Liidu liikmesriigi ametisse, Beneluxi ametisse või EUIPO-sse ja tasuda riigilõiv. Pärast riigilõivu(de) tasumist tuleb EUIPOsse esitada tagasimakse taotlus (request for reimbursement), mille link on leitav toetuse andmise otsuses. Tagasimakse tehakse ühe kuu jooksul ning tagasimakse saajat teavitatakse sellest.

Kui olete VKE (https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en ) ning antud võimalus pakub Teile huvi, siis võite pöörduda meie poole, et saaksime Teid hüvitise taotlemisel aidata.

Kogu vajalik informatsioon on leitav ka siit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund.