Intellektuaalomandi kaitsmise strateegia väljatöötamine

Intellektuaalomandi kaitsmise strateegia väljatöötamine

Aitame oma klientidel valida ja välja töötada kohasemad ning nende vajadustele ja soovidele kõige paremini vastavad strateegiad, et nad saaksid intellektuaalomandi kaitsmisest võimalikult suurt kasu.

Küsimused vastused

Miks peaks kaaluma erinevaid strateegiaid?

Kõik intellektuaalomandi õigused on territoriaalsed, st nende kaitse kehtib üksnes teatud territooriumil. Me pakume vastuseid küsimustele, kus ja millal kaubamärki, tööstusdisainilahendust või leiutist kaitsta ning kuidas hiljem kaitset laiendada.

Mis kasu on erinevatest strateegiatest?

Teada kas ja kuidas oma õigusi kaitsta on oluline selleks, et tagada oma õigustele parimal viisil kõige efektiivsem kaitse. Teisisõnu, et saada oma kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse või leiutise kaitsmisest parim võimalik, tuleb põhjalikult hinnata soove, vajadusi ja võimalusi. Siin on meie büroo spetsialistid headeks abilisteks.

Kas võimalikust strateegia valikust sõltuvad ka kulud?

Jah, kindlasti. On tähtis mida, kus ja kuidas kaitsta. Kõigest sellest sõltuvad ka kulud. Et leida tasakaal omandatavate õiguste ja kulude vahel, võtke julgelt ühendust meie spetsialistidega.