Konsultatsioonid

Konsultatsioonid

Konsultatsioonide käigus saame selgeks, millised on kliendi intellektuaalomandi õiguste kaitsmise vajadused ning soovid. Leiame parima võimaliku lahenduse ning võimalused uute õiguste kaitsmisel ning olemasolevate õiguste võimalike rikkumiste korral. Ühtlasi saame operatiivselt anda vastuseid tekkinud küsimustele.

Küsimused vastused

Mis konsultatsioone pakute?

Pakume kõigi intellektuaalomandi õigustega seonduvalt konsultatsioone nii õiguste kaitsmisel, õiguste säilitamise ja teostamisel aga ka õiguste rikkumisega seotud menetlustes. Lisaks toodule aitame mistahes IO õigustega seotud lepingulistes küsimustes.

Kui kiiresti on võimalik TURVAJA spetsialisti juurde konsultatsioonile saada?

Leiame sobiva aja esimesel võimalusel. Reeglina saame pakkuda konsultatsiooni meie büroos hiljemalt järgmisel tööpäeval ning telefoni või meili teel samal või järgmisel tööpäeval.