Patenteerimine välismaal

Patenteerimine välismaal

Rahvusvahelisel tasandil on patendikaitse saamiseks mitu viisi. Kasulike mudelite jaoks rahvusvahelist kaitsmissüsteemi ei ole.

Patendikoostöölepingu (Patent Cooperation Treaty) kaudu on leiutiste kaitseks võimalik esitada vaid üks rahvusvaheline taotlus, mis kehtib vastavalt soovile ükskõik millises või kõigis lepingu rohkem kui 140 liikmesriigis. Oluline on teada, et kuigi esitatakse vaid üks patenditaotlus, vaadeldakse igas riigis seda eraldi ning ka taotluse esitamise tasud tuleb maksta eraldi. Kogu dokumentatsioon tuleb tõlkida adressaatriigi keelde.

Euroopa patendikonventsiooni (EPC) reeglite alusel Euroopa patendi (European Patent) taotlemiseks tuleb esitada taotlus Euroopa Patendiametile (EPO). Seejuures on oluline teada, et Euroopa patent ei kehti automaatselt kõikides riikides. Pärast Euroopa patendi väljaandmist peab patendiomanik esitama valitud riikide patendiametitele tõlked ning maksma täiendavad lõivud. Seejärel avaldab valitud riigi amet patendi väljaandmise kohta eraldi teate, mis on patendikaitse aluseks selles riigis.

Ühtse toimega Euroopa patendi (Unitary Patent) taotlemiseks tuleb esitada taotlus EPO-le. See põhineb Euroopa patendil, mille EPO on välja andnud EPC reeglite alusel. Pärast Euroopa patendi väljaandmist saab patendiomanik taotleda ühtset mõju, saades seeläbi ühtse patendi, mis tagab ühtse patendikaitse kuni 25 EL-i liikmesriigis. NB! See süsteem jõustub 2022 aasta teises pooles.

Küsimused vastused

Kuidas kaitsta oma leiutist välismaal?

Leiutist on välisriigis võimalik patentida kas igas väljavalitud riigis eraldi või rahvusvaheliste kokkulepete võimalusi kasutades üheaegselt teatud riikide grupis. Iga välisriigi patendiametile patenditaotluse eraldi esitamisel tuleb patenditaotlus koostada ja esitada vastava riigi seaduse kohaselt. Põhilised rahvusvahelised kokkulepped leiutiste välispatentimisel on patendikoostööleping (PCT) ja Euroopa patendikonventsioon (EPC).

Kuidas kaitsta oma leiutist üle-euroopaliselt?

Üleeuroopalise kaitse saamiseks tuleb registreerida Euroopa patent Euroopa Patendiameti (EPO) juures.

Kuidas kaitsta oma leiutist ülemaailmselt?

Kui soov on saada leiutisele rahvusvahelist kaitset, siis rahvusvaheline esitatakse taotlus kas liikmesriigi patendiametile või WIPO Rahvusvahelisele Büroole.

Kas välisriigis patentimise aeg on kuidagi piiratud?

Leiutise patentsuse ülemaailmse uudsuse nõudest tulenevalt peaks leiutaja oma patenditaotlused esitama kõikidesse nendesse riikidesse, kus ta patenti soovib saada, ühel ja samal päeval. Kuna praktikas see ei ole võimalik, siis on võimalus seda teha 12 kuu jooksul pärast esimese taotluse esitamist ja nõuda prioriteeti esimese taotluse järgi.

Kuidas patenteerimisega mitte hilineda?

  • Hoida lahenduse väljatöötamist saladuses seni kuni on selgunud selle patentimise vajalikkus;
  • Sõlmida (enne lahenduse väljatöötamise alustamist) leiutiste autori(te)ga vastava(d) lepingu(d);
  • Enne patenditaotluse esitamist hoiduda tehnilise lahenduse publitseerimisest ja avaldamisest, kuivõrd see seab ohtu leiutuse uudsuse;
  • Määrata leiutise esialgne kasutamise strateegia.

Millal ei tasu patenteerida?

  • Leiutisel puudub piisav eelis teiste lahenduste eest (turu puudumine, konkurentsivõimetu hind vms);
  • Puudub leiutise kasutamise äriplaan;
  • Patentimiseks puuduvad rahalised vahendid.