Registreeritud õiguste säilitamine

Registreeritud õiguste säilitamine

Üksnes õiguste kaitsmisest ei piisa. Õiguste omanik peab ka tegema kõik endast oleneva õiguste säilitamiseks. Olgu selleks siis jõustamislõivude tasumine, kehtivuse pikendamine või ka registriandmete õigsuse ja korrektsuse tagamine.

Küsimused vastused

Mida tähendab õiguste säilitamine?

Mistahes intellektuaalomandi õiguse objekti kaitse saamise eelduseks on selle registreerimine. Eduka registreerimismenetluse tulemusena omandab taotleja õiguse registreeringule ning see õigus on tähtajaline.

Kui kaua kehtib kaubamärk, tööstusdisainilahendus või patent?

Kaubamärgi kehtivus on 10 aastat ning seda võib igakordselt 10 aasta kaupa pikendada. Tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivus on 5 aastat ja seda võib viie aasta kaupa pikendada kuni 25 aastaks. Patent kehtib kuni 20 aastat ning selle jõushoidmiseks tuleb iga-aastaselt tasuda lõivu. Leiutiste kaitsmisega seonduvalt eksisteerib ka mõiste “kasulik mudel”, millise kaitsmise kriteeriumid on küll mõnevõrra leebemad kui patendi puhul, kuid kasuliku mudeli kehtivus on ka selle võrra lühem, s.o 10 aastat (4+4+2 aastat).

Kas lisaks kehtivuse pikendamisele peab veel midagi tegema selleks, et õiguseid säilitada?

Jah. Lisaks pikendamisele ning tähtaegselt erinevate lõivude tasumisele, tuleb õigeaegselt täita ka näiteks kaubamärgi puhul kasutamise kohustust. Samuti peavad registri andmed olema tõesed ning vastama näiteks äriregistri andmetele (äriettevõttest õiguste omaniku puhul). Meie ettevõtte spetsialistid aitavad järgida kõiki tähtaegasid ning õiguste säilitamiseks vajalikest tingimustest kinnipidamist.