Kaubamärgid

Kaubamärgid

Kaubamärk on tähis mida kasutatakse oma toote või teenuse eristamiseks teiste ettevõtjate toodetest ja teenustest. Kaubamärke on erinevaid liiki (sõnamärk, kujundmärk, 3D märk, jne) ning kaubamärgile on võimalik kaitse saavutada erinevates jurisdiktsioonides, erinevaid kaitse saavutamise võimalusi kasutades. Nii näiteks pakume oma klientidele kaitse saamise võimalusi kasutades EUIPO, WIPO, OAPI ameteid ning kohalike riiklike ametite kaasabi.

Kuna kaubamärke on erinevaid liike, tasub kindlasti konsulteerida meie spetsialistidega, et selgitada välja mis liiki kaubamärgiga on konkreetsel juhul tegemist ning millist tähtsust kaubamärgi liik omab võimaliku kaitsmise ja kasutamise osas.

Küsimused vastused

Millal peaks oma kaubamärgi kaitsma?

Kaubamärgi kaitsmine võiks ideaalis toimuda äriplaani teostumise esimeses etapis. Kaitsmiseks on erinevaid võimalusi ning kindlasti tasub enne taotlemist analüüsida kõiki variante.

Miks peaks oma kaubamärgi kaitsma?

Kaubamärgi kaitsmine annab selle omanikule ühelt poolt kindluse tehtud investeeringutele ning teiselt poolt õiguse ning võimalused keelata konkurentidel sama või sarnase kaubamärgi registreerimist ja kasutamist.

Kuidas on võimalik kaubamärki kaitsta?

Kaubamärgi kaitsmine on selle registreerimine vastava jurisdiktsiooni ametis. Millises ametis, sõltub jällegi konkreetsetest ärihuvidest ning kaubamärgi kasutamise plaanidest.

Mida peaks kaubamärgi registreerimisel arvestama?

Kaubamärgi registreerimisel on mitmeid olulisi aspekte, mida tuleb kindlasti arvestada. Nagu näiteks kaubamärgi liik, kaubamärgi võimalik kirjeldav/eksitav iseloom, kaupade/teenuste vastavus taotluse esitamise ajal kehtivale kaupade/teenuste klassifikatsioonile, võimalikud varasemad kaubamärgid, mis võivad saada takistuseks kaubamärgi kaitsmisel, jne. Täpsema ülevaate annavad meie kogenud spetsialistid.

Kui palju maksab kaubamärgi registreerimine?

Kaubamärgi registreerimisega seotud kulud sõltuvad kaupade/teenuste klasside arvust ning sellest kus kaubamärgi kaitsta soovitakse ning võimalikest individuaallõivudest. Täpsema kulude kalkulatsiooni annavad meie spetsialistid pärast kõigi seotud asjaolude tuvastamist.

Kas pärast kaubamärgi registreerimist peab veel midagi tegema?

Jah. Kaubamärgi registreerimine on alles esimene etapp. Kaubamärgi kaitse on tähtajaline ning selleks, et kaubamärgiõigused püsima jääksid, tuleb kaubamärgi registreeringu kehtivust pikendada. Kaubamärgiomaniku andmete muutumisel, tuleb teha vastavad muutmiskanded registrites. Meie spetsialistid jälgivad tähtaegasid ning on abiks registritega suhtlemisel ning kannete tegemisel. Vähemoluline ei ole ka kaubamärgi kasutamise kohustus. See tähendab seda, et pärast registreerimist on kaubamärgiomanik kohustatud oma kaubamärki ka reaalselt kasutama, vastasel korral võidakse kaubamärgi registreering tühistada.

Mida teha, kui keegi on kaubamärgi või sellega väga sarnase tähise loata kasutusele võtnud?

Sellises olukorras tuleks kohe kontakteeruda meie spetsialistidega. Tegemist võib olla õiguste rikkumisega, mis vajab kiirete ja õigete vastumeetmete rakendamist.

Kas kaubamärki saab müüa või pantida?

Kaubamärk on vara, mida saab sarnaselt mistahes materiaalse varaga võõrandada, loovutada, pantida ja litsentsi alusel kasutada anda. Aitame meelsasti vajalike lepingute koostamisel ning registrites kannete tegemisel.

Miks peaks kasutama patendivoliniku teenust?

Kaubamärgi kaitsmisel ning jõushoidmisel on patendivolinik asendamatu abiline. Seda nii registreerimisel, registreeringute haldamisel, õiguste teostamisel (ka näiteks erinevates ametites ja tööstusomandialaseid vaidlusi lahendavates organites), jne. Patendivolinik tagab, et dokumendid saaksid vormistatud vastavalt kehtivatele nõuetele ning aitab kaubamärgiga seotud mis tahes menetlustes. Meie spetsialistid on alati abiks ja valmis vastama igapäevases äritegevuses tekkida võivatele kaubamärgialastele küsimustele.