Kaubamärgiotsingud

Kaubamärgiotsingud

Kuna mitmete riikide kaubamärgiametid (sh. Eesti Patendiamet) ei kontrolli omal initsiatiivil registreerimiseks esitatud kaubamärgi võimalikku vastuolu varasemate kaubamärkidega, on alati vajalik enne taotluse esitamist läbi viia kaubamärgiotsing. Vastasel juhul võib tekkida vastuolu kolmandatele isikutele kuuluvate varasemate õigustega, mille tõttu võib taotleja kaotada oma taotluse ning kogu selle esitamisele kulunud raha.

Küsimused vastused

Mis on kaubamärgiotsingud?

“Kaubamärgiotsingud” tähendavad erinevates registrites võimalike varasemate identsete ja/või sarnaste kaubamärkide olemasolu kontrollimist.

Mis kasu on kaubamärgiotsingust?

Kuna kaubamärgile kaitse saamisel võivad takistuseks saada varasemad identsed ja/või sarnased kaubamärgid, tuleks enne taotluse esitamist kindlasti kontrollida kas keegi on juba esitanud kaitse saamise taotluse samale või sarnasele märgile. Varasemate kaubamärkide omanikud saavad vaidlustada esitatud kaubamärgile kaitse andmise ning seeläbi võib taotleja kaotada kõik kaubamärgi väljatöötamisele ning registreerimistaotluse esitamisele kulunud summad. Mida varem tuvastada võimalik konflikt, seda valutum on lõpplahendus.

Kui kaua kaubamärgiotsing aega võtab?

Otsingu teostamise ja kliendi soovidest ja vajadustest sõltuvalt otsinguraporti ning juriidilise hinnangu koostamise aeg algab 2-3 tööpäevast. Samuti pakume näiteks lingvistilisi analüüse kui kaubamärgi kaitsmise soov on mõnes sellises riigis, kus kaubamärk võib omada tähendust, mis ei sobi registreerimiseks või erineb oodatust.

Kui palju kaubamärgiotsing maksab?

Kaubamärgiotsingu maksumus sõltub sellest, kus otsing teha, so. sõltuvalt jurisdiktsioonidest, kus soovitakse oma kaubamärgile kaitset. Teine hinda kujundav tegur on kauba- või teenusklasside arv. Täpsema kulukalkulatsiooni annavad meie spetsialistid.