Tööstusdisainilahendused

Tööstusdisainilahendused


Tööstusdisainilahendus on toote ruumiline või tasapinnaline väliskujundus, hõlmates kõikvõimalike toodete väliskujundusi, mis on tarbijale nähtavad (s.o mitte koostisosad või varuosad). Viimasena käsitletakse toote välisilme tunnusjoonte kogumit, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal. Tööstusdisainilahendusena võib registreerida toote väliskuju. Kaitsta saab ka tasapinnalist väliskujundust, näiteks kanga mustrit, veebilehe kujundust, logo vms.

Küsimused vastused

Millal peaks tööstusdisainilahenduse kaitsma?

Tööstusdisainilahenduse kaitsmine võiks ideaalis toimuda äriplaani teostumise esimeses etapis. Kaitsmiseks on erinevaid võimalusi ning kindlasti tasub enne taotlemist analüüsida kõiki variante.

Miks peaks oma tööstusdisainilahendust kaitsma?

Tööstusdisainilahenduse kaitsmine annab selle omanikule ühelt poolt kindluse tehtud investeeringutele ning teiselt poolt õiguse ning võimalused keelata konkurentidel sama või sarnase tööstusdisainilahenduse registreerimist ja kasutamist.

Kuidas on võimalik tööstusdisainilahendust kaitsta?

Tööstusdisainilahenduse kaitsmine on disainilahenduse registreerimine vastavas ametis. Millises ametis sõltub jällegi konkreetsetest ärihuvidest ning selle kasutamise plaanidest.

Mida peaks arvestama tööstusdisainilahenduse registreerimisel?

Tööstusdisainilahenduse registreerimisel on mitmeid olulisi aspekte, mida tuleb kindlasti arvestada. Nagu näiteks lahenduse variantide hulk, seos autoriga, disainilahenduse klassifitseerimine, jne. Täpsema ülevaate annavad meie kogenud spetsialistid.

Kui palju maksab tööstusdisainilahenduse registreerimine?

Tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud kulud sõltuvad variantide arvust ning sellest kus tööstusdisainilahendust kaitsta soovitakse ning võimalikest individuaallõivudest. Täpsema kulude kalkulatsiooni annavad meie spetsialistid pärast kõigi seotud asjaolude tuvastamist.

Kas tööstusdisainilahenduse registreerimise järgselt peab veel midagi tegema?

Jah. Tööstusdisainilahenduse registreerimine on alles esimene etapp. Disainilahenduse kaitse on tähtajaline ning selleks, et õigused püsima jääksid, tuleb disaini registreeringu kehtivust pikendada. Õiguste omaniku andmete muutumisel, tuleb teha vastavad muutmiskanded registrites. Meie spetsialistid järgivad seotud tähtaegasid ning on abiks registritega suhtlemisel ning kannete tegemisel.

Mida teha, kui avastan, et keegi on disainilahenduse või sellega väga sarnase teostuse loata kasutusele võtnud?

Sellises olukorras tuleks kiiresti kontakteeruda meie spetsialistidega. Tegemist võib olla õiguste rikkumisega, mis vajab kiirete ja õigete vastumeetmete rakendamist.

Kas disainilahendust saab müüa või pantida?

Tööstusdisainilahendus on vara, mida saab sarnaselt mistahes muu materiaalse varaga võõrandada, loovutada, pantida ja litsentsi alusel kasutada anda. Aitame meelsasti vajalike lepingute koostamisel ning registrites kannete tegemisel.

Miks peaks kasutama patendivoliniku teenust?

Tööstusdisainilahenduste kaitsmisel ning jõushoidmisel on patendivolinik asendamatu abiline. Seda nii registreerimisel, registreeringute haldamisel, õiguste teostamisel (ka näiteks erinevates ametites ja tööstusomandialaseid vaidlusi lahendavates organites), jne. Patendivolinik tagab, et dokumendid saaksid vormistatud vastavalt kehtivatele nõuetele ning aitab mistahes tööstusdisainilahendusega seotud menetlustes. Meie spetsialistid on alati abiks ja valmis vastama igapäevases äritegevuses tekkida võivatele disainilahenduse alastele küsimustele.