Patendiotsingud

Patendiotsingud

Patendiotsing annab teabe sarnaste leiutiste olemasolu ja hetkeseisu kohta. Soovitav on sellega alusta juba tootearenduse käigus.

Patendiotsingu käigus saab leiutaja teada, kas tema loodud leiutis on juba olemas või mitte.

See on lähteinformatsioon selleks, et otsustada, millisel kujul ja millises sõnastuses patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus vormistada, et kaitset saada.

Patendiotsingu eesmärgiks on:

  • saada ülevaade tehnika tasemest (state of the art)
  • saada ülevaade konkurentide ja koostööpartnerite taustast
  • vältida patendiomanike õiguste rikkumist (freedom to operate)
  • hinnata oma leiutise uudsust ja leiutustaset

Küsimused vastused

Kuidas saab teada, kas leiutis on uus või on sarnane leiutis juba kaitstud?

Selleks on vaja teha otsing, et võrrelda leiutist juba olemasolevate sarnaste lahendustega. Otsingut teha ning patentide ja kasulike mudelite kirjeldusi saab lugeda patendiandmebaasidest, näiteks tasuta andmebaasist Espacenet, kuhu on koondatud rohkem kui 90 riigi patendikirjeldused.

Millal ja miks patendiotsinguid teha?

Patenditaotluse koostamise eel tuleks teha tehnika taseme otsing ja välja selgitada leiutisele lähedased analoogid. Kui patendiamet juba esitatud taotluse ekspertiisi käigus leiab leiutisele veel lähedasema analoogi võrreldes sellega, mis oli patenditaotleja poolt võetud taotluse koostamisel aluseks, tuleb tavaliselt siis patendinõudlus ja osa leiutiskirjeldusest ümber teha. Sellega seoses võib muutuda õiguskaitse ulatus. Halvimal juhul selgub, et patenti pole võimalik saada.

Millised on põhilised otsinguliigid?

  • Tehnika taseme otsing sobib tehnikavaldkonna uurimiseks, kui leiutis on alles idee tasemel.
  • Tegutsemisvabaduse otsing on vajalik enne toote kaubanduslikku kasutamist või idee edasist arendamist. Kui ettevõtjal on kavatsus toode või meetod kaubanduslikult kasutusele võtta või toota või importida toodet, peaks ettevõtja eelnevalt kindlaks tegema, et ta ei riku kellegi kehtivat patenti või kasulikku mudelit või mitte.
  • Uudsuse ja leiutustaseme otsingu eesmärk on leida patentimise võimalikud takistused.