Intellektuaalomandi õiguste jõustamine

Intellektuaalomandi õiguste jõustamine

Õiguste jõustamise all mõeldakse meetmete tarvitusele võtmist võimaliku õiguste rikkumise korral. Õiguste jõustamiseks on meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid, mis võimaldavad intellektuaalomandi õiguste tõhusa õigusliku täitmise. Viimast nii riiklikul tasandil Eestis kui ka laiemalt vastavalt konkreetse kaasuse asjaoludele.

Küsimused vastused

Millised võimalused on õiguste jõustamiseks?

Sõltuvalt konkreetsest intellektuaalmandi õigusest, st kaubamärk, tööstusdisainilahendus, leiutis, jms, on õiguste jõustamise viisid erinevad. Nii näiteks on võimalik esitada tolli sekkumise taotlus piiriülese kaubavahetuse tõkestamiseks või esitada vaidlustusavaldus erinevatele ametitele kolmandate isikute taotluste või registreeringute vaidlustamiseks. Kui võib tegemist olla õiguste rikkumisega, on võimalik pöörduda kohtu või prokuratuuri poole õigusrikkumise tuvastamiseks ning vastavate meetmete rakendamiseks (nt. õigusi rikkuva kauba konfiskeerimine ja hävitamine).

Kas Patendibüroo TURVAJA spetsialistid saavad esindajaks olla võimalikes vaidlustes ning kohtus?

Jah. Omame pikaajalist kogemust vaidluste lahendamisel nii tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, erinevates intellektuaalomandi õiguste registreerimisega tegelevates ametites kui ka kohtutes. Meie büroo spetsialistid on edukalt kliente esindanud mitmetes märgilistes kaasustes kuni Riigikohtuni välja.

Oma praktikas üritame alati leida kliendile kõige mõistlikuma ning sobivama lahenduse. Võimalikud kohtumenetlused jätame viimaseks võimaluseks.