Uudised

Patendibüroo TURVAJA OÜ MIP-i 2016 a. Eesti patenditeenuste nimekirjas esimesel kohal

Rahvusvaheline tööstusomandiõiguse ajakiri Managing Intellectual Property andis oma 2016. a. märtsinumbris Patendibüroo TURVAJA OÜ-le kõrgeima hinnangu patenditaotluste esitamise ja menetlemise alal Eestis.

Järgnevas tabelis on toodud uuringusse kaasatud Eesti patendibürood:

PATENT PROSECUTION
Tier 1
Patent Agency Käosaar & Co
Turvaja
Tier 2
AAA Legal Services
Lasvet Patent & Trademark Agency
Raidla Ellex
Tier 3
Kesna
Koitel Patent & Trademark Agency
Koppel